Navitep toimii konnektorina eri järjestelmien välillä ja kerää yhteen käännös- ja dokumentointiprosessin parhaat työkalut. Navitepin kautta sisällöt liikkuvat rajapintojen välillä esimerkiksi rakenteisesta dokumentointijärjestelmästä käännösmuistiohjelmaan tai varaosakirjasta suoraan sanastoksi.
Kaikki toimii pilvipohjaisena palveluna, ja asiakaskohtaiset käännösmuistit tai konekäännöksen kirjastot ovat globaalisti hyödynnettävissä. Myös kaikki käännös- tai rakenteisen dokumentoinnin työkalut ovat asiakkaan maakohtaisten teknisten kirjoittajien ja kääntäjien käytössä.

Lue lisää Navitepin ratkaisusta
Navitep