KONEKÄÄNNÖS – MIHIN SE SOVELTUU?

Kun puhutaan konekäännöksistä, monen mieleen tulevat lähinnä nettimeemit, joissa naureskellaan hullunkurisille käyttöohjekäännöksille tai muille siansaksaksi vääntyneille automaattikäännöksille. Todellisuudessa konekäännös on paljon monisyisempi ilmiö, joka kytkeytyy laajempaan kieliteknologiseen kehitykseen ja automaation hyödyntämiseen yleisesti eri elämänalueilla ja liiketoiminnan aloilla.

KÄÄNNÖSTEN AUTOMATISOINNISSA PIILEE POTENTIAALIA

Oikein käytettynä konekäännösteknologioilla tulee olemaan paljon annettavaa. Ilmeisin ja yleisimmin esiin tuotava näkökulma on käännöspalvelujen tilaajalle koituva kustannushyöty. Konekäännösratkaisuista voi kuitenkin olla hyötyä myös kääntäjän ammattia harjoittavalle: ne voivat parhaimmillaan toimia kääntämisen tukena, eräänlaisena käännösmuistityökalun edistyneempänä versiona.

Toisaalta kaikkien tekstien kääntäminen ihmisvoimin ei ole mahdollista tai järkevää. Tällöin konekäännös voi valottaa niiden sisältöä vieraskieliselle.

Lisäksi uudenlainen kieliteknologia mahdollistaa kieli- ja käännöspalveluiden ulottamisen uusille aloille.

MILLAISIIN TEKSTEIHIN KONEKÄÄNNÖS VOI SOPIA?

Joidenkin tekstilajien kääntäminen on lähtökohtaisesti paras tehdä käsityönä. Tällaisia ovat vaikuttamiseen pyrkivät tekstit, kuten markkinointitekstit. Niissä hyödynnetään usein monivivahteisia tekstuaalisia tehokeinoja, joiden tuottaminen saati saattaminen kielestä toiseen on mahdotonta ilman ihmisaivojen assosiointikykyä.

Toisaalta tekniset käännökset, kuten erilaisten laitteiden käyttöohjeet, ovat esimerkki teksteistä, joissa kieliteknologiaa voisi hyödyntää. Niissä on tyypillisesti paljon samankaltaisina toistuvia tekstejä ja niiden rakenne on usein ennalta määritelty. Niissä tekstin määrä on myös suuri ja päivitystarpeita tulee usein, joten tehostamisen mahdollisuus – ja samalla tarve – on ilmeinen.

Se, miten hyvin automatisoitu kääntäminen teknisiin käännöksiin soveltuu, riippuu kuitenkin olosuhteista ja odotuksista. Parhaat tulokset konekääntäminen antaa, kun yhdistetään kontrolloidulla kielellä, kuten standardienglannilla, kirjoitettu teksti sekä varta vasten asiakasta ja kieliparia varten räätälöity konekäännösratkaisu. Tällöin puhutaan siis aivan eri asiasta kuin käytettäessä nettiselaimessa toimivaa ilmaista yleiskääntäjää.

KAIKKI KIELET EIVÄT OLE KONEEN SILMISSÄ TASAVERTAISIA

Konekäännösten käyttökelpoisuus riippuu myös siitä, mistä kielestä mihin kieleen käännetään.

Joitakin kieliä käännettäessä konekäännös tuottaa niin hyvän tuloksen, että on huomattavasti nopeampaa käyttää konekäännöstä lähtökohtana ja työstää se ihmisvoimin valmiiksi kuin kääntää sama teksti alusta loppuun käsin. Kieliteknologiayritys SDL:n julkaisun (PDF) mukaan esimerkiksi englannista saksaan kääntäminen sujuu näin keskimäärin 30 % nopeammin. Samaten englannista ranskaan, italiaan ja espanjaan kääntäminen onnistuu koneelta verraten hyvin.

Sitä vastoin koneelle ovat vaikeita kielet, joissa sanoja taivutetaan ja joissa sanan vartalo vielä muuttuu taivutuksen myötä. Siksi myöskään suomen kieli ei käänny koneen käsittelyssä erityisen hyvin.

JOSKUS TYYDYTTÄVÄ ON RIITTÄVÄN HYVÄ

On myös käyttöalueita, joissa koneen aikaansaama käännös kantaa tiettyyn pisteeseen asti sellaisenaan, ilman inhimillistä kosketusta. On tutkittu, että verkko-ostaminen sekä muu netissä tehtävä asiointi tehdään mieluiten omalla äidinkielellä. Ja jos kielitaitoa ei ole, kysymyksessä ei ole valinta vaan käytännön pakko: jos en ymmärrä, asioin muualla. Silloin vaatimattomampikin käännös voi olla parempi kuin ei käännöstä lainkaan.

Automaattikäännös kelpaa hyvin myös tilanteissa, joissa on tarkoitus vain saada yleiskäsitys tekstin aiheesta ja/tai joissa kyse on hyvin lyhytikäisestä tekstistä, kuten sosiaalisen median keskusteluista. Vuonna 2013 Google-kääntäjä auttoi päivittäin 200:aa miljoonaa ihmistä saamaan selkoa heille vieraskielisten tekstien sisällöistä. Viesti on selkeä: automatisoiduille käännöksille on tarvetta.

KONE VS. IHMINEN?

Kun arvioidaan käännösten automatisoinnin mahdollisia hyötyjä, kyseessä ei tarvitse olla vastakkainasettelu ihmiskääntäjän ja käännöskoneen välillä – jo tehtäväalueetkin eroavat toisistaan. Kuten kaikkea tekniikkaa, myös käännösteknologiaa voidaan toki käyttää epätarkoituksenmukaisillakin tavoilla. Mutta kun faktat ovat tiedossa, oikeat edellytykset luotu ja odotukset kohdillaan, konekääntäminen voi palvella tarkoitustaan varsin hyvin.

Käännettävien tekstien määrä kasvaa voimakkaasti vuosi vuodelta, joten työtä riittää kääntäjille jatkossakin. Konekääntäminen pikemminkin vain tukee tätä käännösvolyymin kasvua.

Kieli- ja käännösteknologian kehittymisen tuomat mahdollisuudet eivät rajoitu vain tekstien kääntämiseen loppukäyttäjien tarpeisiin. Yhdessä puheentunnistusteknologian kanssa niitä voidaan hyödyntää muun muassa tulkkauksen helpottamiseen. Toisaalta konekääntäminen mahdollistaa myös esimerkiksi tekstien koneellisen sisältöanalyyysin massadatan hyödyntämiseksi liiketoimintatarpeita varten.

Koneen ja ihmisen vahvuudet täydentävät toisiaan. Parhaimmillaan koneen kyky käsitellä nopeasti ja luotettavasti suuria tietomassoja vapauttaa ihmisen rutiininomaisesta työstä keskittymään siihen, missä hän on paras: luovaan ajatteluun.