NaviDoX

NaviDox yhdistää rakenteisen dokumentointijärjestelmän (XML, Dita) ja käännöksen samaan prosessiin. Käännettävä materiaali pystytään valitsemaan suoraan Doxista ja lähettämään käännösmuistiohjelmaan analysoitavaksi. Toiston osuus huomioidaan automaattisesti ja käännösmuisti huolehtii tekstin tehokkaasta uusiokäytöstä.

• Suora rajapinta Fentenin DoX-ohjelmaan (vaatii erillisen lisenssin)
• Erillinen käyttäjätunnus käännösmuistiin ja termistötyökaluun
• Käännöseditorin käyttömahdollisuus
• Oikeus lisätä omia sisäisiä kääntäjiä
• Käännösmuistien import/export-mahdollisuus
• Käännösmuistin luominen aikaisemmista käännöksistä
• Projektinhallinta asiakkaalla itsellään tai käännöstoimistolla
• Kommunikointi suoraan Navitepin kautta
• Käännösmuistit ja sanastot ovat globaalisti hyödynnettävissä ja myös kaikki käännös- tai rakenteisen dokumentoinnin työkalut asiakkaan maakohtaisten teknisten kirjoittajien ja kääntäjien käytössä.

Navitep