software localization

Ohjelmiston lokalisointi osana menestyksekästä ohjelmistokehitystä

Ohjelmiston lokalisointi on noussut aikaisempaa merkityksellisempään asemaan yhä kilpaillummilla älypuhelinmarkkinoilla. Käyttäjät eri puolilla maailmaa voivat ladata sovelluksia eri alustoille. Sovelluksen tuottopotentiaalista jääkin valtava osa hyödyntämättä, jos sitä ei ole lokalisoitu niin, että se vetoaisi käyttäjiin eri maissa.

 

Vaikka ohjelmistojen lokalisoinnista on tullut tärkeä osa ohjelmistokehitystä, monet yritykset eivät edelleenkään ota lokalisointia huomioon suunnitellessaan uutta sovellusta tai digitaalista tuotetta. He ajattelevat, että käännös ja lokalisointi voidaan tehdä sitten, kun sovellus on ensin menestynyt kotimarkkinoilla ja tuottaa voittoa.

 

On ymmärrettävää, että tällainen lähestymistapa koetaan houkuttelevaksi. Ohjelmiston lokalisointi lisää kuluja ja työmäärää kehitysvaiheessa. Yksi ongelma on myös se, että useimmat ohjelmoijat eivät puhu sujuvasti kaikkia niitä kieliä, joille ohjelmisto pitäisi kääntää. Nämä vaiheet onkin helppo ohittaa siihen asti, kun ne on pakko tehdä. Ohjelmiston lokalisointi ja kääntäminen on kuitenkin todennäköisesti aina kalliimpaa, jos ne tehdään vasta jälkikäteen. Lokalisoinnista myös saa enemmän hyötyjä suunnittelemalla sen kunnolla etukäteen.

 

Ohjelmiston lokalisointi osaksi kehitysprosessia

Monet kehittäjät pitävät englantia maailmanlaajuisena ohjelmistojen kielenä. Vaikka englanti onkin monen ohjelmistokehittäjän äidinkieli, vain noin 20 % maailman väestöstä osaa englantia ja alle kolmasosa tuosta 20 %:sta puhuu sitä äidinkielenään.

 

Vaikka englanninkielistä sovellusta ladattaisiinkin jonkin verran myös muilla kielialueilla, käyttäjien keskuudessa on kuitenkin kasvava oletus siitä, että sovellusten tulisi olla saatavilla heidän omalla kielellään. Jos ohjelmistoa ei lokalisoi eri markkinoille, menettää potentiaalisia käyttäjiä, jotka muuten olisivat ladanneet sovelluksen.

 

Jos kehittää digitaalista tuotetta, sen lokalisointi kehitysvaiheessa on järkevä päätös. Esimerkiksi verkko-oppimispalvelua kehitettäessä on hyvä miettiä keinoja maailmanlaajuisen käyttäjäkunnan tavoittamiseksi. Verkko-oppimispalvelun käännösten valmistelu kehitysvaiheen alussa on paras tapa varmistaa tuotteen laatu. Samalla säästyy pitkällä aikavälillä myös aikaa ja rahaa.

 

Lokalisoinnilla on siis mahdollista saavuttaa laajempi yleisö. Kun potentiaalisia käyttäjiä on enemmän, sovelluksen tuottopotentiaali kasvaa. Lisäksi kun kääntäminen otetaan huomioon jo kehitysvaiheessa, voi ohjelmistosta suunnitella sellaisen, että se on helppo kääntää ja mukauttaa erilaisille markkinoille. Näin voidaan vähentää lokalisointiin kuluvaa aikaa ja työmäärää.

 

Kääntämisen haasteet

Vaikka lokalisoinnilla saavuttaa laajemman käyttäjäkunnan, liittyy siihen myös joitakin haasteita. Siksi ohjelmistokehittäjien pitäisi heti alussa suunnitella, miten kääntäminen toteutetaan. Useimmat haasteet on helpompi ratkaista, kun ne otetaan huomioon ennen kehitysprosessin aloittamista.

 

Yksi näistä haasteista liittyy siihen, mille kielille sovellus tulisi kääntää. Täytyy päättää kohdekielet ja ottaa huomioon sellaisia seikkoja kuin kielten kirjoitussuunta ja niissä käytetyt erikoismerkit.

 

Kielten lisäksi täytyy huomioida myös kulttuurilliset seikat kohdemarkkinoilla. Sovelluksia saatetaan käyttää maasta riippuen hieman eri tavoin. Täytyy huomioida myös sellaiset asiat kuin päivämäärien ja kellonaikojen ilmaisutavat, valuutat ja esitystapojen kulttuurikohtaiset tulkinnat.

 

Useimmilla ohjelmistokehitysyrityksillä ei ole tarvittavia resursseja eikä taitoja toteuttaa lokalisointia itse. Onkin tärkeää tunnistaa ja tunnustaa, että työhön tarvitaan ammattikääntäjiä.

 

Kustannusten vähentäminen

Jos haluaa vähentää lokalisointikustannuksia, työ tulee suunnitella hyvin etukäteen. Jos ohjelmistoa kehitetään vain yhtä kieltä silmällä pitäen, voi erilaisia käyttöliittymäelementtejä ripotella koodiin ajattelematta käännöksiä. Mutta jos ohjelmisto on tarkoitus lokalisoida, nämä käyttöliittymäelementit on hyvä eristää muusta koodista kääntämisen helpottamiseksi. Tällä tavoin myöhemmin ei ole tarvetta käydä koodia läpi ja etsiä sieltä käännettävää sisältöä.

 

Lisäksi on hyvä miettiä, tarvitseeko ulkoasua mukauttaa eri kielten mukaan.  Kun ohjelmisto on tarkoitus lokalisoida, tavoitteeksi on hyvä ottaa mahdollisimman muunneltava sommittelu. Saattaa olla, että jotkin käyttöliittymäelementit täytyy sijoittaa eri tavalla kielestä riippuen. Tämä ei ole ongelma, jos ohjelmistosta on tehty helposti muunneltava.

 

Kääntäjätiimin kanssa voi miettiä yhdessä erilaiset käytännöt ja standardit käännösprosessille. Kielikohtaisen tyylioppaan ja sanaston luominen on myös yksi keino varmistaa käännöksen tarkkuus ja yhtenäisyys.

 

Oikean käännösyhteistyökumppanin löytäminen on yksi tärkeimmistä asioista ohjelmiston lokalisointiprosessissa. Kannattaa valita kokenut käännöstoimisto, jonka kanssa vältytään myöhemmin kalliiksi tulevilta virheiltä. Kielipalveluntuottajaa etsiessä kannattaa valita ammattilaisia, jotka pystyvät tuottamaan laadukkaita käännöksiä ja joilla on kokemusta erityisesti ohjelmistokääntämisestä.

 

 

Rae Steinbach