Sovellukset kielenoppijan apuna

Oletko kiinnostunut kieltenopiskelusta, mutta sinulla on tapana kuvitella, että sen aloittaminen on liian vaivalloista, eikä sinulla ole oikein edes aikaa? Kun nykyään kaikilla kulkee internetyhteydellä varustettu matkapuhelin tai jonkinlainen älylaite aina matkassa, kieltenopiskelusta on tullut käsittämättömän helppoa.

 

Sovelluksien avulla opiskeleminen on mahdollista melkeinpä missä ja milloin vain, eikä opiskelutuokioidenkaan tarvitse kestää kerralla kuin 10 minuuttia, joten voit käyttää joutoajan, kuten työmatkat julkisissa, johonkin hyödylliseen.

 

Tässä artikkelissa tarkastelemme kieltenopiskeluun tarkoitettuja sovelluksia keskittyen erityisesti viiteen sovellukseen. Kuulemme myös yhden kehittäjän kommentteja aiheesta.

 

Markkinoilla on tällä hetkellä lukuisia erilaisia kieltenopiskeluun tarkoitettuja sovelluksia. Kaikki sovellukset pyrkivät tekemään kieltenopiskelusta hauskaa erilaisin keinoin – näin ei välttämättä edes huomaa tekevänsä jotakin, mihin on ehkä aikaisemmin suhtautunut hyvinkin vastahakoisesti. Tyypillisesti sovelluksissa lähdetään yksinkertaisten ilmaisujen ja sanojen opettelusta kuva- ja tekstiparien yhdistämisellä.

 

Joissakin sovelluksissa painottuu heti alussa erilaisten keskustelutilanteiden harjoitteleminen. Kaikki sovellukset painottavat säännöllisyyden tärkeyttä kieliopinnoissa sekä toistamisen tärkeyttä muistille, ja yleensä sovellukset muistuttavatkin oppitunneista ja kertaamisesta joko sähköpostilla tai suoraan sovelluksesta tulevalla ilmoituksella.

 

WordDive

 

Aloitamme suomalaisesta WordDivesta, jonka avulla on mahdollista saavuttaa hyvä sanavarasto ja peruskieliopin hallinta. Palvelu lupaa, että sen avulla on mahdollista oppia puhumaan kieltä sujuvasti kolmessa kuukaudessa, jos harjoittelee 45 minuuttia viidesti viikossa.

 

WordDiven toimitusjohtaja Timo-Pekka Leinonen mainitsee palvelun vahvuudeksi vankan osaamisen lukuisilla eri osa-alueilla. Näitä ovat esimerkiksi pedagogiikka, vieraat kielet, käyttäjäkokemus, pelillistäminen, mobiilisovellukset ja tekoäly, jotka ovat kaikki avainasemassa kieltenopiskeluun tarkoitettujen sovellusten kehityksessä.

 

WordDiven hyödyntämän tekoälyn avulla kurssit optimoidaan jokaiselle käyttäjälle henkilökohtaisesti. ”Sovelluksen kehityksessä pääajatuksena oli keskittyä siihen, miten tekniikka voi palvella oppijaa paremmin kuin paperille toteutettu oppimateriaali”, Leinonen kertoo. Tarkoitus ei hänen mukaansa ollut kuitenkaan luoda sähköistä oppikirjaa, vaan mullistaa tapa opiskella kieliä teknologiaa hyödyntäen.

 

Palvelu hyödyntää myös aistien ja mielikuvien kautta oppimista. ”Keskeistä tässä on tekoälyn kyky optimoida eteneminen jokaiselle yksilöllisesti sekä eri aistien (näe, lue, kuule, kirjoita ja toista ääneen) rinnakkainen käyttö”, hän jatkaa.

 

Leinonen mainitsee parhaaksi osoitukseksi yrityksen kilpailukyvystä abiturienteille suunnatun kurssin suosion. Tämä 45 tunnin kurssi on auttanut monia parantamaan englannin yo-kokeen tulostaan. Suomalaisista abeista jopa kolmasosa käytti WordDiven abikurssia opiskellessaan yo-kokeisiin, ja 98 % näistä käyttäjistä suosittelee palvelua.

 

Duolingo

Duolingo tarjoaa helpon ja viihdyttävän tavan aloittaa kieltenopiskelu. Yleensä kurssit alkavat hyvin yksinkertaisten sanojen ja kuvien yhdistelemisellä ja etenevät siitä kokonaisiin lauseisiin. Oppitunnit painottuvat joko kielioppiin tai eri aihepiireihin kuuluvien sanojen opetteluun luetunymmärtämis-, kuuntelu- ja puheharjoituksien avulla.

 

Myös Duolingoon kuuluu olennaisesti kielenopiskelun pelillistäminen, minkä tarkoitus on pitää oppijoiden mielenkiinto yllä erilaisten haasteiden avulla. Duolingossa kerätään pisteitä suorittamalla oppitunteja, ja tietty pistemäärä oikeuttaa nousemaan tasolta seuraavalle vastaavasti kuin peleissä. Duolingossa voi myös kutsua kavereita käyttämään sovellusta ja kilpailla heidän kanssaan.

 

Babbel

Babbel lupaa opettaa puhumaan vierasta kieltä oikein ja itsevarmasti interaktiivisten tosielämän keskusteluihin perustuvien harjoitusten avulla. Babbelin toimintaperiaate nojaa paljon kertaamiseen ja jo opittujen sanojen käyttöön uusissa konteksteissa. Sovelluksessa voi myös valita juuri sellaista sanastoa, joka sopii omaan elämäntilanteeseen, ja kurssien aiheet vaihtelevat työelämästä matkusteluun ja vapaa-aikaan.

 

Sovellus hyödyntää erilaisia kognitiivisia tekniikoita muistamisen tehostamiseen. Lisähuomiona mainittakoon, että Babbel pyrkii opettamaan kieltä opiskelijan omaa äidinkieltä hyödyntäen vertaamalla kielten eroja. Kaikki kielet eivät tietenkään ole saatavilla, joten englanninkielisille suunnatut huomiot kielten eroista eivät esimerkiksi suomenkielisen kannalta palvele alkuperäistä tarkoitustaan. Babbelin vahvuuksia ovat kuitenkin sen sanastoltaan monipuoliset harjoitukset, joiden avulla on mahdollista oppia keskustelemaan arkisissa keskustelutilanteissa.

 

Memrise

Memrise luottaa teknologiassaan kolmeen tekijään: tieteeseen, hauskanpitoon ja yhteisön tukeen. Memrisen tehokkuus perustuu sen luomiin aisteja hyödyntäviin ”muistikuviin” (mems). Koska muistot haalistuvat ajan mittaan, Memrise on kehitetty niin, että se osaa muistuttaa oppijaa juuri oikealla hetkellä sanojen kertaamisesta, ennen kuin ne unohtuvat.

 

Kehittäjät vertaavat muistojen hoitamista puutarhanhoitoon – jokainen kertaus kasvattaa (sana)muistoa ikään kuin se olisi elävä kukka. Muistoista kasvaa näin siis puutarha. Memrisessa korostuu yhteisön merkitys: jäsenet voivat auttaa toisiaan jakamalla tietoa kielistä ja muistamista auttavaa materiaalia, kuten videoita, äänitteitä ja muistitekniikoita.

 

Busuu

Busuu toimii myös pitkälti samoilla periaatteilla kuin useat muut sovellukset. Yhteisöllisyys on tärkeä osa myös Busuun toimintaperiaatetta. Sovelluksen mielenkiintoisimpiin ominaisuuksiin kuuluu mahdollisuus esimerkiksi lähettää omia tekstejä luettavaksi natiivipuhujalle vaikka maailman toiselle puolelle.

 

Sovelluksen kautta oppija voi myös itse auttaa ihmisiä, jotka opettelevat hänen omaa äidinkieltään. Palvelun tekijät ovat tutkineet sovelluksen käyttäjien oppimistuloksia ja todenneet, että 22 tuntia opiskelua sovelluksella vastaa yhtä lukukautta kielenopiskelua yliopistossa.

 

Varteenotettava apu kielenoppijalle

Kieltenopiskelu ei siis ole enää aika- eikä paikkasidonnaista, kun enää ei tarvitse välttämättä osallistua kursseille opetellakseen vieraan kielen. Ja toisin kuin vanhanaikaiset itseopiskelumateriaalit, joissa toistettiin sanotut asiat äänitteen perässä, sovellukset ovat interaktiivisia. Sovelluksien hyödyntämän puheentunnistuksen avulla saat myös välittömästi ääntämisestäsi palautetta, mikä tukee kehittymistä eri tavalla kuin vanhemmat opiskelumateriaalit äänitteineen (tosin puheentunnistusominaisuuden laatu vaihtelee sovelluksittain).

 

Vaikka sovelluksille on tyypillistä mielenkiinnon ylläpitäminen pelillistämisen avulla, siitä ei päästä mihinkään, että vieraan kielen oppiminen vaatii todellista motivaatiota, vaivannäköä ja aikaa. Kuten totesimme aikaisemmassa artikkelissamme, sovellusten ohella on hyvä hyödyntää myös muita opiskelutapoja sanavaraston kartuttamiseksi ja yleisen kielitaidon kehittämiseksi. Sovellukset eivät myöskään korvaa aitoja harjoittelutilanteita ihmisten kanssa.

 

Silti: oli syy opiskeluun mikä tahansa – töiden luoma tarve kielitaidolle, tutkinnon vaatimukset tai matkustaminen – sovelluksista on tullut varteenotettava apu kielenoppijalle.